O MNIE

KURSY I SZKOLENIA:

2013/2014                                          Uprawnienia do wykonywania lotów HEMS w dzień i w nocy

2013                                                   Przeszkolenie praktyczne na śmigłowiec EC-135

2013                                                   Kurs teoretyczny EC-135 SP ZOZ LPR

2011                                                   ICAO exam to the ICAO Language Proficiency requirements, Level 5 

2011                                                   Przeszkolenie praktyczne na śmigłowiec Robinson R-44 

2011                                                   Kurs teoretyczny R-44 EASY AIR w Modlinie

2011                                                   Kurs pilotów doświadczalnych w Dęblinie 

2010                                                   Przeszkolenie praktyczne na śmigłowiec W-3PL „Głuszec” do poziomu instruktor dzień/noc VFR 

2010                                                   Szkolenie pomostowe pilotów do uzyskania licencji zgodnej z wymogami JAR-FCL/JAR-OPS 

2010                                                   Special Operations Air Plannig Course 

2009                                                   Kurs współpracy w załodze wieloosobowej (MCC) i zarządzania zasobami załogi (CRM, ORM)  

2008                                                   Combined Joint CSAR Standardisation Course

2008                                                   Kurs praktyczny przeszkoleniowy na śmigłowiec Mi-24

2007                                                   Kurs przetrwaniowy w Tatrach z dwudobowym bytowaniem w warunkach zimowych powyżej linii lasu 

2007                                                   Kurs teoretyczny NVG w WIML Warszawa 

2007                                                   Kurs pilotów doświadczalnych w Dęblinie 

2007                                                   Kurs praktyczny przeszkoleniowy na śmigłowiec Mi-17-1V w Bydgoszczy 

2006                                                   Kurs teoretyczny na śmigłowiec Mi-17 w Dęblinie 

2003                                                   Kurs VAKOL Airmobile Operations w Nederlands Air Ground OperationsSchool 

2002                                                   Kurs NATO Tactical English                                                           

2001                                                   Land and Sea Survival Course w Air Force Survival Training Center Monsanto Portugalia 

2000                                                   Aviation Safety Officer Course w US Army Safety Center FT RuckerAlabamaUSA 

2000                                                   Aviation Officer Basic Course w US Army Aviation Center FT RuckerAlabamaUSA 

2000                                                   American Language Course w Defence Language Institute LacklandTexasUSA 

2000                                                   Kurs Języka Angielskiego poziom 3.3.3.3. w Krakowie 

1999                                                   Kurs Frazeologii Lotniczej w języku angielskim w Dęblinie 

1999                                                   Kurs Języka Angielskiego poziom 2.2.2.2. w Krakowie 

1998                                                   Kurs Systemu Walki Combat 56 

1998                                                   Kurs Języka Angielskiego poziom 1.1.1.1. w Krakowie 

1996                                                   Kurs pedagogiczny dla instruktorów w Dęblinie 

1995                                                   Kurs instruktorski w Dęblinie

WYKSZTAŁCENIE

 

2005 – 2006                                       Akademia Obrony Narodowej w Warszawie         

                                                           Kierunek:    Lotnictwo

                                                           Specjalizacja:      Zarządzanie Lotnictwem

                                                           Temat pracy studyjnej: Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej

2002 – 2004                                       Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

                                                           Kierunek:    Lotnictwo    

                                                           Specjalizacja:      Zarządzanie Organizacjami Lotniczymi

                                                           Temat pracy magisterskiej: Użycie śmigłowców W-3WA podczas operacji stabilizacyjnej w Iraku

1991 – 1995                                       Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

                                                           Kierunek:   Pilot Samolotów Naddźwiękowych (1991-1993)        

                                                           Kierunek:   Pilot Śmigłowcowy (1994-1995)

1987 – 1991                                       Liceum Lotnicze w Dęblinie